• écht 100% maatwerk
  • hoogwaardige keukens
  • één partner voor het volledige traject
  • wij ontzorgen u van A tot Z

Deze vragenlijst is samengesteld om vooraf een beeld te krijgen van uw wensen en ideeën en hoe u die mogelijk vorm zou willen geven.

Het is mijn taak u daarin te adviseren, met u mee te denken en met mooie en creatieve oplossingen te komen.

Tijdens mijn eerste bezoek bespreken we het keukenplan als geheel, waarna ik een keukenontwerp maak en eventueel een pré-begroting als realistische indicatie.

Goede voorbereiding is belangrijk en noodzakelijk voor het allerbeste beste resultaat. Wilt u daarom deze vragenlijst a.u.b. zo compleet en vooral zo realistisch mogelijk invullen en waar nodig kort toelichten?

 

Vragenlijstformulier